APIMONDIA

07.11.2019

Apimondia je mezinárodní včelařský kongres, který se koná každé dva roky. Letos byl pořádán již 46. ročník v kanadském Montrealu v termínu 8.–12. 9. 2019. Kromě mnoha přednášek a vystavených posterů si mohli včelaři prohlédnout také výstavu Apiexpo, kde bylo k vidění to nejlepší od více než 200 vystavovatelů, např. tradičně největší výrobci včelařských zařízení jakou jsou Lysoň nebo Logar, dále mnoho výrobců léčiv a zabezpečovacích a sledovacích elektronických zařízení. Samozřejmostí byla výstava různých druhů medovin zakončená velice uznávanou soutěží a nejlepší výrobky. Opět se ukázalo, že Slovenské medoviny patří mezi ty nejlepší na světě. Zlatou medaili obdržela medovina firmy Včelco ze Smolenic. Jako již tradičně proběhlo také valné shromáždění Apimondie, kde se mimo jiné schvalují rozpočty a plán péče na následující dva roky. Letos se volili předsedové komisí a předčasně také nový prezident. Loni zesnulý prezident Philip McCabe byl za jeho zásluhy vyznamenán in memoriam a jeho nástupcem byl zvolen Jeff Pettis z USA. Na závěr se rozhodovalo, která Země se stane pořadatelem přespříštího ročníku v roce 2023. Nakonec zvítězilo Chile před Etiopií poměrem hlasů 66:53. Celkem se konference zúčastnilo přes 5000 registrovaných účastníků z více než 134 zemí. Česká republika měla 3 aktivní účastníky, zastupující Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, Mendelovu univerzitu v Brně a Palackého univerzitu v Olomouci.

Zajímavostí je, že velká část výstavy Apiexpo a ještě větší část odborných přednášek i vystavovaných posterů se věnovala problematice zdraví/nemoci včel. Krom toho bylo na první pohled zřejmé, že i návštěvníci jevili snad největší zájem o sekci zahrnující nemoci, patogeny a zdravotní stav včel. Výjimkou nebylo ani zastoupení českých vystavovatelů, kteří prezentovali např. termosolární úl zaměření na redukci populace parazitického roztoče Varroa destructor, či potravní suplement pro včely obsahující řasu chlorelu. Zdraví včel shodou okolností bylo i společným tématem všech českých aktivních účastníků, kdy hlavními tématy byly detoxikace včel, houbové onemocnění včelího plodu či kolapsy včelstev.

Tento fakt poukazuje na globálně neutěšenou situaci ohledně zdraví včel, kterou je nutno řešit. Za hlavní příčiny úbytku populací včel je označováno chemické kontaminace prostředí, patogeny a parazité, kteří jsou často nepůvodní a silně invazivní, nutriční stres, management samotných včelařů a v neposlední řadě nešetrná léčba za pomoci agresivních léčiv, která jsou často na syntetické bázi.

Ing. Marian Hýbl, Ing. Petr Mráz