PODPORA VČEL OČIMA VETERINÁŘKY
aneb JAK POMÁHÁ AROMAFLORA

 

Včely jsou v současné době vystaveny velkému tlaku, dochází k častým úhynům včelstev. Hovoříme i o tzv. kolapsu včelích kolonií. Přitom se jedná o zásadní opylovače. Důvodem úhynů je působení různorodých chemických látek v prostředí, změna klimatu, ale třeba i málo pestrá strava v důsledku pěstování monokultur. Oslabená včelstva tak snáze podléhají škodlivým mikroorganismům, jako je roztoč Varroa, bakterie moru včelího plodu, virovým onemocněním či plísním.

 

Společnost AROMAFLORA pracuje na vývoji přípravků využitelných v rámci včelařství. Vyvíjené přípravky určené k ošetřování včel pak mají za úkol podpořit celkově zdraví včelstva díky účinkům éterických olejů. Různé éterické oleje mají dle vědeckých studií schopnost působit proti patogenům, které včely postihují (plísňová onemocnění, nosematóza, varroáza), nové přípravky by tak díky svému širokému spektru účinku mohly včelám pomoci odolávat infekčnímu tlaku.

V současnosti je např. většina prostředků pro boj s varroázou na bázi syntetických akaricidů, které zatěžují při aplikaci včelstva, ale dále i prostředí samotné - naším cílem je používat přípravky snadno odbouratelné a nezatěžující prostředí a necílové živočišné druhy.

Součástí projektu je i snaha informovat naše zákazníky o tom, jak sami mohou přispět ke snižování negativních vlivů na včely (omezení syntetických pesticidů, využití šetrnějších přípravků – např. AROMAFLORA, vysazování rostlin pro pestrou skladbu včelí stravy, …)

 

Navíc jsme se rozhodli pomáhat včelám i jinak...

V roce 2019 budeme přispívat 10 % z obnosu získaného prodejem přípravků AROMAFLORA Mendelově společnosti pro včelařský výzkum, která se mimo jiné zabývá minimalizací použití léčiv a syntetických přípravků při chovu včel a tlumení varroázy (tj. parazitární onemocnění včel, které poškozuje včelstva v rámci celé republiky a způsobuje značné škody).

MVDr. Alena Vaníčková Ph.D.

 

Produkty AROMAFLORA:

INSECT-STOPFUNGHI-STOPPLANT-PROTECTOR

 

Čtěte dále...

 Pastva pro včely i pro oči           

PASTVA PRO VČELY I PRO OČI   

 

Jak voní včelám

AROMAFLORA - JAK VONÍ VČELÁM

 

 

VČELY SAMOTÁŘKY – ZAPOMENUTÉ POMOCNICE